O1 - Zestaw Narzędzi do Zarządzania Karierą

Składajacy się z 12 zasobów Zestaw Zarządzania Karierą odnoszący się do czterech kategorii tematyczneych przedstawionych w Szkockich Ramach Zarządzania Karierą zostanie opracowany z uwzględnieniem następujących tematów:

SAMOŚWIADOMOŚĆ - zasoby, których celem jest budowanie kluczowych kompetencji w zakresie podnoszenia samoświadomości. Zasoby te pomogą młodym ludziom rozwinąć poczucie własnej osobowości i wartości na tle społeczności;

MOCNE STRONY - zasoby, których celem jest wspieranie młodych ludzi w zdobywaniu kompetencji umożliwiajacych im identyfikowanie własnych silnych stron, a także budowanie w oparciu o nie ścieżek pracy i samorozwoju;

HORYZONTY - zasoby, których celem jest budowanie wśród młodych ludzi umiejętności, które pozwolą im wizualizować, planować i osiągać swoje zawodowe aspiracje;  

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE - zasoby wspierające rozwój kluczowych kompetencji interpersonalnych, które pomogą młodym ludziom organizować własny system wsparcia. 

PORTAL SZKOLENIOWY