O1 - Uranhallinnan työkalupakki

UNWIND kehittää skotlantilaiseen uranhallinnan puitekehykseen pohjautuen 12 uranhallintaresurssia, jotka käsittelevät neljää eri teemaa:

ITSE - resursseja jotka kehittävät itsetietoisuustaitoja, jotka auttavat nuoria kehittämään tietoisuutta itsestään osana yhteiskuntaa;
VAHVUUDET - resursseja jotka auttavat nuoria tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja rakentamaan niiden pohjalta, voidakseen tavoitella palkitsevaa oppimista tai työmahdollisuuksia;
NÄKÖALAT - resursseja nuorten taitojen kehittämiseksi, jotta he voivat visualisoida, suunnitella ja saavuttaa uratavoitteitansa;
VERKOSTOT - resursseja ihmissuhdetaitojen kehittämiseksi, jotka mahdollistavat tukiverkostojen luomisen.

Uranhallinnan työkalupakin sisältöjen kehittämisestä vastaavat INNEO ja Hub Nicosia.

Verkko-oppimisympäristö