Konferencja Finałowa

Konferencja Finałowa

Finałowa Konferencja skierowana będzie do odgrywajacych kluczowe role przedstawicieli zarówno bardziej praktycznej, jak
i zorientowanej na tworzenie zaplecza politycznego sfery w zakresie Rozwoju Młodzieży, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Rynku Pracy oraz Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. 

Podczas tego wydarzenia oficjalnie zaprezentowane zostaną wszystkie opracowane w ramach projektu UNWIND materiały i zasoby. 

Głównym celem Finałowej Konferencji jest promowanie wśród kluczowych partnerów rezultatów projektu oraz holistycznej metodologii proponowanej przez projekt UNWIND, a także położenie fundamentów pod ich dalsze upowszechnianie po zakończeniu realizacji projektu. Finałowa Konferencja posłuży jako środek szerokiej promocji rezultatów i wyników projektu wśród jego odbiorców.

Finałowa Konferencja odbędzie się w maju 2020 r. w Czechach.