Seminaria Promocyjne

W ramach projektu UNWIND zorganizowane zostaną seminaria promocyjne adresowane do ośrodków i organizacji świadczących usługi szkoleniowe oraz oferujących pracę młodym ludziom w najróżniejszych dziedzinach. Zaproszeni zostaną również menadżerowie pracujący z młodym personelem w przedsiębiorstwach,  specjaliści ds. zatrudnienia działający w ramach urzędów i biur pracy,  przedstawiciele lokalnych społeczności, pracownicy urzędów, ośrodków edukacyjnych, a także działające w lokalnych społecznościach organizacje. 

Seminaria promocyjne zorganizowane zostaną w każdym z krajów partnerstwa, kiedy ukończone zostaną wszystkie działania na etapie rozwoju projektu, a opracowane zasoby edukacyjne  będą dostępne dla publiczności.