Wartościowe umiejętności- zasoby edukacyjne

Zestaw adresowanych do potrzeb młodych ludzi mini-zasobów edukacyjnych, którego celem jest wspieranie ich w nabywaniu wartościowych, zorientowanych na rynek pracy umiejętności. Zostanie on opracowany z uwzględnieneim następujacych kategorii tematów: KOMUNIKACJA - zasoby, które koncentrują się na umiejętnoścach efektywnego komunikowania się oraz wspierają młodych ludzi w rozumieniu różnych stylów porozumiewania; PRACA ZESPOŁOWA - zasoby koncentrujące się na rozwijaniu u młodych ludzi zdolności do łączenia indywidualnych umiejętności w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu. Pomogą one rozwijać młodym pracownikom postawy współpracy, kompromisu, wzajemnej wymiany, gotowości do ustępstw oraz okazywania zaangażowania; ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - zosoby skupiające się na rozwijaniu u młodych ludzi umiejętności w zakresie efektywnego definiowania problemu, określania jego przyczyn, rozpoznawania problematycznych, ustalania priorytetów, wyboru oraz wdrażania rozwiązania problemu; PRZYWÓDZTWO - zasoby, które skupiają się na budowaniu umiejętności charakterystycznych dla efektywnego przywódcy, który potrafi motywować i inspirować do działania osoby w swoim otoczeniu.

Zaloguj się aby otworzyć kurs

Login Zarejestruj się

Aktywne słuchanie

0% ukończony

Efektywna praca w zespole

0% ukończony

Jak delegować obowiązki

0% ukończony

Jak prowadzić spotkania zespołu

0% ukończony

Konstruktywna krytyka

0% ukończony

Pięć sposobów delegowania zadań

0% ukończony

Podejmowanie decyzji dotyczących rozwiązywania problemów

0% ukończony

Priorytetyzacja problemów

0% ukończony

Rozwiązywanie konfliktów

0% ukończony

Small talk

0% ukończony

Wybór członków zespołu

0% ukończony

Zarządzanie kryzysem

0% ukończony