O4 - Program Treningowy

Kompleksowy program treningowy skierowany do menadżerów pracujących z młodymi pracownikami oraz zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, zostanie stworzony w celu zapewnienia, że proponowane przez UNWIND nowatorskie zasoby będą w stanie osiągnąć maksymalne oddziaływanie.  Proponowany program szkoleniowy położy szczególny nacisk na poprawę reputacji, podniesienie profesjonalizmu oraz pozycji stojących w pierwszej linii specjalistów, szczególnie jeśli chodzi o pracę w interaktywnych środowiskach. 

Trening będzie miał również na celu wspieranie menadżerów i umożliwienie im samodzielnego tworzenia multimedialnych zasobów mini-learningowych skierowanych do młodych pracowników. 

Program treningowy będzie składał się z 42 godzin, wśród których 21 zostanie zrealizowanych w postaci bezpośredniego szkolenia, nastawionego na maksymalne wykorzystanie opracowanych zasobów. Natomiast pozostałe 21 godzin dedykowane będzie na samodzielną naukę online, której celem będzie przede wszystkim poznanie teoretycznych i pedagogicznych zagadnień przedstawione w opracowanym na potrzeby treningu podręczniku. 

 

EN Induction Training Programme Handbook

Pobierz

Przeglądaj online

Learner Manual - Part 1 - Learning in Classroom

Pobierz

Przeglądaj online

Learner Manual - Part 2 - Self-directed online learning

Pobierz

Przeglądaj online