Zarządzanie karierą- zasoby edukacyjne

Składajacy się z 12 zasobów Zestaw Zarządzania Karierą odnoszący się do czterech kategorii tematyczneych przedstawionych w Szkockich Ramach Zarządzania Karierą zostanie opracowany z uwzględnieniem następujących tematów: SAMOŚWIADOMOŚĆ - zasoby, których celem jest budowanie kluczowych kompetencji w zakresie podnoszenia samoświadomości. Zasoby te pomogą młodym ludziom rozwinąć poczucie własnej osobowości i wartości na tle społeczności; MOCNE STRONY - zasoby, których celem jest wspieranie młodych ludzi w zdobywaniu kompetencji umożliwiajacych im identyfikowanie własnych silnych stron, a także budowanie w oparciu o nie ścieżek pracy i samorozwoju; HORYZONTY - zasoby, których celem jest budowanie wśród młodych ludzi umiejętności, które pozwolą im wizualizować, planować i osiągać swoje zawodowe aspiracje; KOMPETENCJE INTERPERSONALNE - zasoby wspierające rozwój kluczowych kompetencji interpersonalnych, które pomogą młodym ludziom organizować własny system wsparcia.

Zaloguj się aby otworzyć kurs

Login Zarejestruj się

Wykorzystanie technologii do wspierania sieci społecznych

0% ukończony