ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Συνέδριο

Αυτή η εκδήλωση θα έχει τους βασικούς ομιλητές που εκπροσωπούν την πρακτική και την πολιτική για την Ανάπτυξη της Νεολαίας, τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, την Αγορά Εργασίας και Κ.Ε.Κ.

Σε αυτήν την εκδήλωση θα παρουσιαστούν επίσημα όλα τα προϊόντα, τα εργαλεία και οι πόροι του έργου UNWIND.

Ο γενικός στόχος της εκδήλωσης είναι η προώθηση των αποτελεσμάτων της UNWIND και της ολιστικής μεθοδολογίας. Το συνέδριο θα χρησιμεύσει ως μέσο για την εκτεταμένη διάδοση των τελικών προϊόντων του έργου.