ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΊΑΣ

Η ομάδα του έργου θα δημιουργήσει 12 ενότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας που θα καλύπτουν 4 θέματα όπως προσδιορίζονται στο «Σκωτσέζικο Πλαίσιο Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας» ως εξής: SELF - ικανότητες που επιτρέπουν στους νέους να αναπτύξουν την αίσθηση του εαυτού τους μέσα στην κοινωνία. OPPORTUNITIES - ικανότητες που επιτρέπουν στους νέους να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία για να επιδιώξουν δυναμικές ευκαιρίες στο χώρο εργασίας. HORIZONS - ικανότητες που επιτρέπουν στους νέους να οραματιστούν, να προγραμματίσουν και να επιτύχουν τις φιλοδοξίες τους στην επαγγελματική τους ζωή. NETWORKS - ικανότητες που επιτρέπουν στους νέους να αναπτύξουν δίκτυα υποστήριξης.

Please login to open the courses

Login Sign up

Adapting to Organisational Change

0% completed

Assertive Communication

0% completed

Building Rapport

0% completed

Change Management

0% completed

Effective Communication

0% completed

Emotional Intelligence

0% completed

Mind Mapping

0% completed

Positive Self Image

0% completed

Problem Solving

0% completed

Risk Management

0% completed

Self Awareness Johari Window

0% completed

Using Technology to support social networks

0% completed