O4 - Täydennyskoulutusohjelma

UNWIND -resurssien laajan vaikutuksen varmistamiseksi tuotetaan kattava koulutuspaketti, joka on suunnattu nuorisotyöntekijöille sekä henkilöstöhallinnon työntekijöille. Tämä koulutusohjelma painottuu erityisesti maineen, ammattimaisuuden sekä etulinjan ammattilaisten tukemiseen erityisesti aloilla, joissa työskennellään verkossa ja interaktiivisissa ympäristöissä.

Koulutus opastaa näitä ammattilaisia myös tuottamaan omia mediantäyteisiä pienoisoppitunteja.

Koulutus sisältää yhteensä 42 tuntia opiskelua, mikä muodostuu 21 tunnin koulutuksesta, jota syvennetään 21 tunnin itsenäisellä verkko-opiskelulla. Koulutuksen aikana tutustutaan luotuihin resursseihin sekä ohjeistuksiin, kun taas itsenäisesti syvennetään materiaalin pedagogista ja teoreettista puolta.

Täydennyskoulutusohjelman materiaaleista vastaavat LMC ja AKLUB. 

Voit ladata materiaalit alta:

  • Kouluttajan käsikirja Induction Training Programme Handbook on saatavilla vain englanniksi.
  • Oppijan käsikirjat (Osa 1 - luokkahuoneopetus ja Osa 2 - itsenäinen opiskelu) ovat saatavilla suomeksi.

Induction Training Programme Handbook

Lataa

Katsele verkossa

Learner Manual - Part 1 - Learning in Classroom

Lataa

Katsele verkossa

Oppijan käsikirja osa 2 - Itsenäinen verkko-opiskelu

Lataa

Katsele verkossa

Induction Training Programme Handbook

Lataa

Katsele verkossa

Learner Manual - Part 1 - Learning in Classroom

Lataa

Katsele verkossa

Oppijan käsikirja osa 2 - Itsenäinen verkko-opiskelu

Lataa

Katsele verkossa