O2 - Taitojen kehittämisen työkalupakki

UNWIND tarjoaa sarjan nuorille suunnattuja laadukkaita, uniikkeja pieniä oppimissisältöjä, jotka tukevat työelämätaitojen kehitystä.

Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi:
KOMMUNIKAATIO -resurssit, jotka keskittyvät viestintätaitojen kehittämiseen.  Nuori oppii, kuinka kommunikoida tehokkaasti sekä ymmärtää erilaisia kommunikointityylejä;

TIIMITYÖ -resurssit, jotka kehittävät nuorten kykyä työskennellä osana yhteisöä yhteisen päämäärän hyväksi. Hyviin tiimityötaitoihin kuuluu esimerkiksi auttaminen, neuvotteleminen, tiedon jakaminen, joustavuus sekä tehtävään sitoutuminen;

ONGELMANRATKAISU -resurssit, joiden avulla nuori oppii tehokkaasti määrittelemään ongelmia sekä niiden syitä. Nuori oppii tunnistamaan ongelman, priorisoimaan sekä valitsemaan tarvittavat toimenpiteet sekä ratkaisemaan ongelman valitsemillaan keinoilla.

JOHTAJUUS -resurssit, jotka auttavat kehittämään johtajuustaitoja sekä motivoimaan ja inspiroimaan muita työntekijöitä.

Resurssien tuotannosta vastaavat AKLUB ja Hub Nicosia.VERKKO-Oppimisympäristö