WITAJ!

UNWIND to projekt finansowany w ramach funduszy Europejskiego Programu Erasmus+.

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat organizowanych w ramach naszego projektu wydarzeń, tworzonych zasobów edukacyjnych, a także zaprojektowanego specjalnie dla celów UNWIND środowiska do nauki online. 

Czym jest UNWIND?

Głównym celem projektu UNWIND jest zapewnienie młodym ludziom - zarówno pracującym, jak i poszukującym pacy, łatwodostępnych możliwości budowania umiejętności radzenia sobie ze stresem związanym ze środowiskiem pracy oraz zarządzania nim tak, aby być w stanie budować trwałą ścieżkę kariery na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Projekt UNWIND ma na celu opracowanie wirtualnych zasobów o innowacyjnym charakterze, które będą wspierać młodych ludzi w rozwijaniu istotnych kompetencji w zakresie zarządzania karierą, utrzymania stałego miejsca pracy oraz zarządzania stresem. Chcemy, aby zakres stworzonych materiałów przyczynił się do stopniowego osiągania coraz wyższych kompetencji wśród młodych pracowników w Europie. 

PORTAL SZKOLENIOWY